(Toquoc) - Nghiên cứu phát hiện, ăn nhiều mứt lạc khiến no bụng mà không dễ béo. Rất nhiều người ngạc nhiên bởi mứt lạc là loại thực phẩm giàu nhiệt lượng.