PN - Gần đây, nhiều người dân tại các thành phố lớn hưởng ứng phong trào ăn gạo lức muối mè hoặc nhịn ăn liên tục 12 ngày với niềm tin sẽ chữa được bá bệnh. Thực hư, hiệu quả của những phương pháp này đến đâu?