Sản xuất túi ni lông tự hủy bằng công nghệ tiên tiến, đó là sản phẩm của Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, trụ sở ở Cụm công nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nhằm góp phần bảo vệ môi trường bền vững.