An Giang: Triển khai Chương trình Much More Rice

Báo Nông nghiệp VN - 

An Giang: Trien khai Chuong trinh Much More Rice

Chương trình Much More Rice là phương pháp sử dụng “gói” thuốc BVTV đúng kỹ thuật có lợi cho sự phát triển từng giai đoạn của cây lúa...

Tin mới

Từ khóa liên quan