(Dân Việt) - Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú An Giang sẽ bắt đầu tuyển sinh vào tháng 12-2010, trước mắt đào tạo 3-4 ngành. Trường thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề huyện Tri Tôn, trụ sở chính tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn.