TTO - Trước tình trạng săn trộm thú quý hiếm hoành hành, chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ đã ban hành một luật mới cho phép kiểm lâm nổ súng bắn các tay săn trộm mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào.