Các bạn ấy đã có một ngày hoạt động môi trường đầy ý nghĩa đấy!