Một bài viết cực shock liên quan đến anh chàng "thần chết" Chí Thiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên ở thời điểm 1 năm trước Minh Tuấn A# ra sức "bảo vệ" Chí Thiện còn nay anh ấy đã lên tiếng thừa nhận.