NDĐT- Đã sống đến tuổi 70 nhưng năm nay có lẽ là năm vui nhất, ấm áp nhất đến ông H’Nhăk, người con cả của anh hùng liệt sĩ Wừu, ở làng Tul, xã Đác Sơ Mây, huyện Đác Đoa (Gia Lai) vì được sống trong ngôi nhà mới.