(AloBacsi) - Em đi xét nghiệm (Pap) phết tế bào âm đạo, kết quả trả về là: Tế bào gai không điển hình (ASC), có ý nghĩa không xác định (ASC -US).