(2Sao) - Xinh đẹp, không ngừng thay đổi qua từng vai diễn…Liệu ai trong số những đả nữ này sẽ xứng đáng với danh hiệu “nữ hoàng hàng động” của xứ Hàn?