- Công ty tôi chuyển từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần từ tháng 8/2007 nhưng phần vốn nhà nước vẫn chiếm 80%. Tôi muốn hỏi như trường hợp công ty tôi có phải ký hợp đồng lao động với chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng công ty không? Nếu có thì ai là người ký. (Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hà, Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhantc_xdcn@...).