(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình Đại hội thí điểm, mở rộng dân chủ, tiến hành bầu cử trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư trong Đại hội đối với các loại hình cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Yên Bái, Thành ủy thành phố Yên Bái đã lựa chọn Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái là một trong 3 đơn vị làm điểm, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Xem video