(TBKTSG Online) - Liên quan đến thông tin Hãng Abbott Laboratories (Mỹ) thu hồi khoảng 5 triệu hộp sữa bột nhãn hiệu Similac tại Mỹ, Pueto Rico, Guam và một số nước vùng Caribe, đại diện hãng này tại Việt Nam cho biết, sữa Similac bán tại Việt Nam hoàn toàn không bị ảnh hưởng.