SGTT - Tôi có nghe một công nghệ mới được tích hợp trong những sản phẩm thiết bị lưu điện (UPS – dùng cho máy tính) đó là AVR. Vậy tác dụng của công nghệ này ra sao? Vui lòng cho biết thông tin chi tiết về những ưu thế của AVR trong thiết bị UPS.