ANZ cũng dự báo, lãi suất tái chiết khấu của Việt Nam duy trì ở 14%/năm trong tháng này và giảm xuống 11%/năm vào cuối năm nay.