Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) vừa hoàn tất việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm trị giá 10.024.150.000 VND cho một khách hàng tham gia sản phẩm Kế hoạch tài chính trọn đời quyền lợi toàn diện BII tại thị xã Châu Đốc, An Giang.