‘Tôi đã cố gắng và nỗ lực hết mình để trải qua các phần thi thật tốt, chỉ ngủ 10 tiếng trong suốt 10 ngày cuộc thi diễn ra, nên mọi người đừng nói tôi mua giải. Hơn nữa, tôi cũng không quen ban tổ chức để hòng mua giải đâu’, Á hậu 1 Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2012 chia sẻ.