Hanoinet - Tớ - một teen 9X bình thường như bao bạn khác. Nhưng tớ lúc nào cũng tự hào về bản thân mình.