Ngày càng có nhiều người trẻ thích... chết. Người trẻ thành niên chết đã đành. Những đứa trẻ vị thành niên cũng... đua nhau chết. Thật phi lý biết bao khi một cuộc đời còn tươi non bỗng nhiên bị đốn ngã. Càng phi lý hơn khi đó là hành vi tự sát.