QĐND Online – Sáng 31-7, Học viện Hậu cần tổ chức Lễ tốt nghiệp năm học 2012-2013 cho 534 học viên các khóa đào tạo: Thạc sĩ hậu cần quân sự, thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng của quân đội; cán bộ hậu cần chiến thuật, chiến dịch, sĩ quan hậu cần cấp phân đội, nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ quân sự…