Chiều 9-11, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng năm 2016.

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, toàn thành phố đã triển khai 330 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 231 cuộc theo kế hoạch, 99 cuộc đột xuất về trách nhiệm của các đơn vị trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính… Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 1.141 tỷ đồng và 14,08ha đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 70 tập thể và 129 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 9 vụ.

Về giải quyết KNTC, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.178 vụ KNTC, đã giải quyết 2.818 vụ, đạt tỷ lệ 88,7%. Đoàn giám sát ghi nhận, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thành phố, công tác giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời. Đoàn giám sát đề nghị, Thanh tra thành phố rà soát một số vụ việc tồn đọng có nhiều vướng mắc để báo cáo thành phố, trung ương; nâng cao chất lượng thanh tra hành chính; theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tuấn Việt