Theo đó, mỗi gia đình Mỹ tiết kiệm được khoảng 65 USD mỗi tháng và 95% hộ gia đình sẽ nằm trong diện này.