Quá trình bắt đầu một doanh nghiệp phải trải qua những bước cơ bản then chốt quyết định thành công hay thất bại sau này của doanh nghiệp.