Thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016 chủ yếu từ Trung Quốc với gần 4,37 tỷ USD, chiếm 57,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện cả nước.

9 thang, Viet Nam nhap khau 4,37 ty USD dien thoai va linh kien tu Trung Quoc - Anh 1

Một mẫu smartphone của Lenovo giới thiệu tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 9/2016 đạt kim ngạch hơn 2,91 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 25,5 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 9 tháng từ đầu năm 2016 chủ yếu gồm EU (28 nước) đạt kim ngạch hơn 8,01 tỷ USD, Ả Rập Thống nhất với kim ngạch 3,17 tỷ USD, Hoa Kỳ đạt kim ngạch hơn 3,12 tỷ USD…

Về nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện, tháng 9/2016 đạt trị giá 990 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng từ đầu năm 2016, nhập khẩu điện thoại và linh kiện các loại đạt hơn 7,54 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện chủ yếu cho Việt Nam trong 9 tháng từ đầu năm chủ yếu gồm Trung Quốc với gần 4,37 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn chiếm 57,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước; Hàn Quốc với hơn 2,71 tỷ USD, tăng 12,6%, chiếm tỷ trọng 35,9%; các nước ASEAN với kim ngạch 135 triệu USD, tăng 2,8%, chiếm tỷ trọng 1,8%...

H.P