Tổng cục đường bộ vừa công bố các thống kê về tình hình vi phạm tốc độ của các tài xế Việt trong tháng 9 và 9 tháng năm 2016.

9 thang, tai xe Viet 'to lai' qua toc do gan 1,5 trieu lan - Anh 1

Theo đó, trong tháng 09.2016 bình quân có 71,70% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục và cả nước có tổng số 74.400 lần vi phạm quá tốc độ với tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,054 lần/1.000km, giảm 0,32 lần/1.000km so với tháng 09/2015.

Tính đến hết tháng 09.2016 trên cả nước có tổng số 1.488.935 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,126 lần/1.000km, giảm 4,87 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng trong tháng 9, các Sở GTVT đã xử lý 1.416 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 1.203 xe; từ chối cấp phù hiệu là 213 xe).

Còn kết quả tương ứng trong 09 tháng đầu năm là 7.118 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 5.923 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe).
Lãnh đạo Tổng cục cho biết để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, tổng cục sẽ tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu về hệ thống.

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT để so sánh trước khi quyết định xử lý.

Lâm Anh