SSI tiếp tục giữ vị trí số 1 trên cả hai sàn HOSE và HNX trong quý III. Doanh thu Môi giới chứng khoán gấp rưỡi cùng kỳ lên 125,4 tỷ đồng. Doanh thu tự doanh 308 tỷ, tăng 112% cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI -HoSE) vừa công bố kết quả báo cáo riêng quý III/2016.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý III của SSI đạt lần lượt là 689,8 tỷ đồng – tăng 80% và 406 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận khoản doanh thu hơn 1.689 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 900,7 tỷ đồng.

Dự kiến lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm của Công ty đạt khoảng 947 tỷ đồng – đạt xấp xỉ kế hoạch kinh doanh năm 2016 (950 tỷ).

Kết thúc quý III, tổng tài sản của SSI đạt 13.642 tỷ đồng, tăng 1.744 tỷ đồng so với đầu năm và mức vốn chủ sở hữu là 7.193,5 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

9 thang SSI uoc lai truoc thue hop nhat gan 950 ty dong, can sat dich ke hoach nam - Anh 1

SSI tiếp tục giữ vị trí số 1 trên cả hai sàn HOSE và HNX trong quý III với thị phần đạt lần lượt là 14,26% và 10,8%. Doanh thu từ Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 125,4 tỷ đồng.

Doanh thu từ Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cũng đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn Khối Dịch vụ Chứng khoán, đạt 113,5 tỷ đồng tăng hơn 53% so với quý III/2015. Cuối quý III, dư nợ cho vay ký quỹ ở mức hơn 3.880 tỷ đồng. Trong riêng quý III, giá trị KLGD thực hiện đã lên tới 65.147 tỷ đồng, tương đương 2,59 tỷ cổ phiếu được giao dịch.

Doanh thu hoạt động đầu tư quý III/2016 đạt 308,6 tỷ đồng – tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt 105 tỷ đồng, tăng 86,8% so với quý III/2015, khẳng định uy tín và định mức tín nhiệm cao của SSI trên thị trường.

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư cũng cho thấy tiềm năng phát triển trong việc giúp doanh nghiệp huy động vốn qua phát hành trái phiếu và cổ phiếu. Doanh thu từ các hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số hoạt động khác tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

9 thang SSI uoc lai truoc thue hop nhat gan 950 ty dong, can sat dich ke hoach nam - Anh 2

Còn một quý hoạt động, với kết quả này, chắc chắn kế hoạch kinh doanh của SSI đề ra tại Đại hội cổ đông tháng 4/2016 sẽ được hoàn thành vượt mức.

>> Báo cáo tài chính quý III/2016