Nợ xấu ngân hàng chiếm 2,25% tổng dư nợ tính đến hết quý III.

9 thang, SHB dat 800 ty dong loi nhuan truoc thue, tang 8% - Anh 1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Tổng vốn huy động của SHB đạt hơn 198.359 tỷ đồng, tăng 17,5% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ ngân hàng đạt hơn 147.340 tỷ đồng, tăng 12,1%. Nợ xấu ngân hàng chiếm 2,25% tổng dư nợ. SHB cho biết ngân hàng này đã thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu tính đến 30/9.

Lợi nhuận trước thuế ngân hàng sau khi trích lập dự phòng rủi ro đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Trường Văn