Theo CTCP Cao su Phước Hòa (PHR), tháng 9, Công ty ước tiêu thụ được 3.066 tấn cao su các loại với giá bán bình quân hơn 63 triệu đồng/tấn, lũy kế 9 tháng tiêu thụ được 22.795 tấn. Riêng tháng 9, PHR ước đạt doanh thu 196 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Với kết quả này, 9 tháng, Công ty ước đạt 407 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt khá xa so với chỉ tiêu của cả năm là 349 tỷ đồng. Đại diện PHR cũng cho biết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cao su SVR CV50 và SVR CV60 đang tăng mạnh trở lại sau khoảng thời gian chững lại từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9/2010, do các nhà thương mại, sản xuất săm lốp bắt đầu tăng mua trở lại. Với lợi thế SVR CV50 và SVR CV60 hiện chiếm trên 50% trong cơ cấu sản phẩm của PHR, cộng với các mặt hàng này đang được tiêu thụ với giá cao hơn đáng kể so với các chủng loại cao su khác, năm nay PHR sẽ vượt xa kế lợi nhuận, ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.