Cùng với đà tăng trưởng của thị trường tôn mạ, doanh thu và lợi nhuận của Tôn Nam Kim tăng mạnh so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NKG thu lãi ròng 453 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ.

9 thang lai gap 4,4 lan cung ky, Ton Nam Kim da vuot ke hoach hon 29% - Anh 1

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG-HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động kinh doanh quý III tăng 75,7%. Cùng đó, biên lãi gộp tăng lên gần 11% giúp lợi nhuận gộp quý III tăng gấp đôi lên 273 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh theo đà tăng trưởng doanh thu.

Hoạt động tài chính cũng khởi sắc trong kỳ này với doanh thu tài chính tăng gấp 2,17 lần, đóng góp gần 22 tỷ đồng vào tổng doanh thu. Chi phí tài chính giảm nhẹ. Nguồn thu tăng nhanh, lợi nhuận quý III vì thế tăng gấp 3,9 lần. Lợi nhuận sau thuế riêng quý này đạt 147 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nam Kim thu về 6.478 tỷ đồng doanh thu, tăng 65% cùng kỳ và 454 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Trong khi đầu năm, NKG chỉ đề ra kế hoạch lợi nhuận 300-350 tỷ đồng. Với kết quả này, NKG đã vượt 29,4% mục tiêu chỉ sau 3/4 năm.

9 thang lai gap 4,4 lan cung ky, Ton Nam Kim da vuot ke hoach hon 29% - Anh 2

Không riêng Nam Kim, thị trường tôn mạ KL&SPM đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm. Sản lượng bán hàng 9 tháng đạt2,04 triệu tấn tăng trưởng 35% cùng kỳ. Sản lượng tôn mạ xuất khẩu cũng tăng mạnh lên 45,8%, đạt 919 nghìn tấn.