(HNM) - Sở Du lịch cho biết, trong tháng 9, Hà Nội đã đón 107.000 lượt khách quốc tế, tăng 0,9% so với tháng 8 và 22,7% so với cùng kỳ năm 2006. Đứng đầu vẫn là khách Trung Quốc,  tiếp  đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan.