Mặc dù doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận của KCN Tín Nghĩa tăng 9% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Kết quả kinh doanh quý III, TIP đạt 39 tỷ đồng doanh thu, giảm 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 57%, dẫn đến lợi nhuận gộp quý 3 chỉ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

9 thang, KCN Tin Nghia vuot 10% ke hoach ca nam - Anh 1

Nguồn: BCTC TIP

Ngoài ra, doanh thu tài chính của TIP cũng đạt 2,3 tỷ đồng so với chưa tới 600 triệu đồng trong quý III/2015, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý III/2016 tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TIP đạt 143 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng đến 43% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch đặt ra trong đại hội dồng cổ đông đầu năm, TIP đã vượt kế hoạch lợi nhuận 10%.

Về tài sản, tiền và tương đương tiền cuối kỳ của công ty này đã tăng 10,4% so với cùng kỳ, đạt 95 tỷ đồng.

Dù vậy, tổng tài sản của TIP giảm gần 8% so với đầu năm. Nguyên nhân do hàng tồn kho giảm gần 17%. Chủ yếu là khu dân cư Thạnh Phú. Ngoài ra là tài sản cố định và bất động sản đầu tư đều ghi nhận giảm do tăng khấu hao. Ngược lại,

9 thang, KCN Tin Nghia vuot 10% ke hoach ca nam - Anh 2

Nguồn : BCTC TIP