Số liệu này được đưa ra tại buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã với Tổng cục Du lịch về tình hình du lịch 9 tháng đầu năm 2016 ngày 10/10.

Tại buổi làm việc, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện về kết quả 9 tháng đầu năm 2016, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7.265.000 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015, khách nội địa đạt 48,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 297.161 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Du lịch đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn, trong đó nổi bật là: tập trung xây dựng dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), hoàn thiện Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại Hội An vào tháng 8/2016 và triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng tại hội nghị.

Công tác quản lý, kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ trong cơ sở lưu trú được chú trọng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục Du lịch đã thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú tại 7 tỉnh và đã ra quyết định thu hồi hạng sao với 19 khách sạn đạt 3-4 sao. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn khách du lịch tại một số địa phương.

9 thang, doanh thu du lich uoc dat gan 300.000 ty dong - Anh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả ngành Du lịch đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là lượng khách tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2016. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai tích cực, đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch, góp phần nâng cao nhận thức về ngành Du lịch.

Bộ trưởng nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, chịu tác động của nhiều yếu tố, cần đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch hơn nữa.

Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch cần tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Du lịch sửa đổi, chuẩn bị kế hoạch để triển khai Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Với chiến dịch thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng các cơ sở lưu trú trên toàn quốc, đặc biệt là những địa bàn du lịch trọng điểm, thu hồi hạng sao những cơ sở lưu trú không còn đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng; Tiếp tục xem xét, triển khai hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển; Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Ngành.

Hòa Lộc