Tính chung trong 9 tháng cả nước có tổng số gần 1.489.000 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ.

Tổng cục Đường bộ VN vừa công bố kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm giao thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tháng 9/2016. Kết quả thống kê tháng trong tháng 9/2016, bình quân có hơn 71% tổng số phương tiện đã thực hiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ VN.

Thống kê trong tháng 9/2016, cả nước có tới 74.400 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ. Tính chung trong 9 tháng cả nước có tổng số gần 1.489.000 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ.

9 thang, ca nuoc co gan 1,5 trieu lan phuong tien vi pham qua toc do - Anh 1

Thanh tra giao thông kiểm tra thiết bị GSHT trên xe chở khách liên tỉnh

Đáng chú ý, theo báo cáo, tháng 9/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.416 xe. Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với có thời hạn trên 1.000 xe; từ chối cấp phù hiệu là 213 xe. Tính chung 9 tháng, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến gần 6.000 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe; Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015 của Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ VN theo quy định./.

Phi Long/VOV.VN