Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

9 thang Binh Dien lai truoc thue 307 ty dong - Anh 1

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2016, BFC đạt doanh thu 4.494 tỷ đồng, giảm 4%, song lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 19% lên 307,36 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 27% lên 255,33 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch 2016.

Năm 2016, BFC đặt kế hoạch lãi trước thuế 369,27 tỷ đồng và với kết quả đã thực hiện, công ty đã hoàn thành 83% chỉ tiêu đề ra.