Một lời bình yên tốt hơn nghìn lời sáo rỗng.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 1

Words have the power to both hurt and heal. When words are both true and kind, they can change our world.
Lời nói có sức mạnh vừa gây tổn thương, vừa có thể chữa lành. Những lời nói vừa chính xác, vừa tử tế có thể thay đổi cả thế giới.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 2

Rule your mind or it will rule you.
Làm chủ suy nghĩ của bạn hoặc nó sẽ làm chủ lại bạn.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 3

Peace comes from within. Do not seek it without.
Thanh bình đến tự lòng ta, đừng tìm kiếm nó bên ngoài.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 4

Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.
Một lời bình yên tốt hơn nghìn lời sáo rỗng.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 5

Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.
Thù hận không chấm dứt được bằng thù hận, mà chỉ bằng tình thương. Đây là lẽ muôn đời.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 6

However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
Bạn có đọc bao nhiêu từ thánh thiện, nói bao nhiêu lời cao cả đi nữa thì có tốt chăng nếu không làm theo chúng?

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 7

You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.
Bạn sẽ không bị trừng phạt bởi cơn nóng giận của mình, chính cơn nóng giận là một sự trừng phạt với bản thân bạn rồi.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 8

There are two mistakes one can make along the road to truth: not going all the way, and not starting.
Có hai lỗi lầm con người có thể mắc phải trên con đường dẫn đến chân lý: không tìm hết các lối đi và không chịu bắt đầu.

9 'than chu' Phat day danh thuc suc manh tiem an cua ban - Anh 9

There has to be evil so that good can prove its purity above it.
Phải có cái ác để cái tốt có thể chứng tỏ sự thuần khiết của mình.

Theo Y Vân (Vnexpress)