Ngày 28/11, các phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành bắt đầu được triển lãm, lấy ý kiến người dân tại Hà Nội.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 1

Phương án LT -01 lấy ý tưởng chim sẻ để thiết kế phần mái công trình.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 2

Phương án LT -02 lấy ý tưởng thiên nhiên Việt Nam như ruộng bậc thang, Vịnh Hạ Long để thiết kế hình khối.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 3

Phương án LT -03 lấy ý tưởng bông hoa sen cách điệu.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 4

Phương án LT -04 lấy ý tưởng cây tre để trang trí nội thất nhà ga.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 5

Phương án LT 05 lấy ý tưởng cánh hoa sen vào kiến trúc mặt đứng công trình.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 6

Phương án LT -06 lấy ý tưởng cánh bướm vào thiết kế nhà ga.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 7

Phương án LT -07 lấy ý tưởng lá cọ, dừa nước vào thiết kế.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 8

Phương án LT -08 lấy ý tưởng cây, nón, rổ vào phần mái công trình.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 9

Phương án LT -09 lấy ý tưởng hoa sen vào các họa tiết công trình.

VnExpress

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 10

Phương án LT -01 lấy ý tưởng chim sẻ để thiết kế phần mái công trình.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 11

Phương án LT -02 lấy ý tưởng thiên nhiên Việt Nam như ruộng bậc thang, Vịnh Hạ Long để thiết kế hình khối.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 12

Phương án LT -03 lấy ý tưởng bông hoa sen cách điệu.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 13

Phương án LT -04 lấy ý tưởng cây tre để trang trí nội thất nhà ga.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 14

Phương án LT 05 lấy ý tưởng cánh hoa sen vào kiến trúc mặt đứng công trình.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 15

Phương án LT -06 lấy ý tưởng cánh bướm vào thiết kế nhà ga.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 16

Phương án LT -07 lấy ý tưởng lá cọ, dừa nước vào thiết kế.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 17

Phương án LT -08 lấy ý tưởng cây, nón, rổ vào phần mái công trình.

9 phuong an kien truc nha ga san bay Long Thanh - Anh 18

Phương án LT -09 lấy ý tưởng hoa sen vào các họa tiết công trình.