(GD&TĐ) - Từ ngày 4 - 6/8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2010-2011 và tập huấn công tác HSSV, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm học 2011-2012 khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Hội nghị đã đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, trong đó chú trọng việc tăng cường chăm sóc, đảm bảo vật chất, tinh thần cho HSSV.