Các đội thi hào hứng hoàn thiện và trình bày món ăn lên bàn tiệc trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.

Đức Phạm