Với một đứa trẻ, điều chúng cần không chỉ là những cử chỉ yêu thương mà còn cả những lời tin tưởng, động viên thường xuyên và đúng lúc…

Mỗi lời cha mẹ nói hàng ngày đều để lại những dấu ấn trong lòng con trẻ và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nhân cách cũng như thái độ của chúng với thế giới xung quanh.

Các bậc phụ huynh đừng quên nói 9 điều này với trẻ mỗi ngày vì điều này giống như sự động viên, khích lệ tinh thần và thể hiện tình cảm yêu thương của bạn với con:

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 1

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 2

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 3

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 4

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 5

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 6

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 7

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 8

9 dieu cha me nen noi voi tre moi ngay - Anh 9