Ngày 25.11.2016, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90. Ông đã để lại nhiều câu nói nổi tiếng.