(Dân Việt) – Tạp chí Empire của Anh đã chọn ra 100 phim hay nhất mà không phải bằng tiếng Anh, trong đó có 9 phim của Trung Quốc.

Raise the Red Lantern (1991) – xếp vị trí 28. Infernal Affairs (2002) – xếp vị trí 30. In the mood for love (2000) – xếp vị trí 42. Crouching Tiger Hidden Dragon (2000) – xếp vị trí 66. Hard Boiled (1992) – xếp vị trí 70. Thập diện mai phục (2004) – xếp vị trí 77. Way of the Dragon (1972) – xếp vị trí 95. Bá Vương biệt cơ (1993) – xếp vị trí 97. Iron Monkey (1993) –xếp vị trí 99. Xuân Trang Theo Xinhua