QĐND Online – Ngày 12-10, tại Hà Nội, Hội Nhãn khoa Việt Nam và Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức Hội nghị Phòng chống mù lòa (PCML) và Khoa học kỹ thuật ngành Mắt Việt Nam năm 2012; Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập cơ sở nhãn khoa đầu tiên ở Việt Nam và 55 năm thành lập Bệnh viện Mắt Trung ương; kỷ niệm 5 năm thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia PCML Bộ Y tế.