Ngày 6.11, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các khu quản lý giao thông đô thị và chính quyền địa phương khảo sát tổng cộng 85 điểm kinh doanh vận tải có hoạt động đón trả khách.

85 diem kinh doanh van tai co hoat dong don tra khach o TP.HCM - Anh 1

Cụ thể, địa bàn do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 quản lý gồm các quận 1, 5, 6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú có 71 điểm, trong đó 52 điểm không đảm bảo an toàn giao thông. Trên địa bàn các quận còn lại có 14 điểm, trong đó 9 điểm không đảm bảo an toàn giao thông.

Về hoạt động đón trả khách, có 22/85 điểm thực hiện đón trả khách trong khuôn viên trụ sở, văn phòng, chi nhánh. Trong đó, 15/22 điểm hoạt động trên tuyến đường có biển cấm các loại. Có 63/85 điểm đón, trả khách trước trụ sở, văn phòng, chi nhánh; trong đó 6/63 đón trả khách trên tuyến đường không có biển báo cấm; 57/63 điểm đón trả khách trên tuyến đường có biển báo cấm các loại.

Đ.Mười