NDĐT- PGS. TS Phan Văn Quế, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết, trường dành 840 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 đại học vào 7 mã ngành đào tạo. Mức điểm sàn nộp hồ sơ từ 13,0 điểm đến 20,0 điểm, tùy theo ngành.

Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 như sau: Ngành Khối Mã Chỉ tiêu Điểm sàn nộp hồ sơ Tin học ứng dụng A 101 240 13,0 Điện tử, Thông tin A 102 210 13,0 QTKD Du lịch- khách sạn D1 403 70 20,0 (tiếng Anh hệ số 2) QTKD Hướng dẫn du lịch D1 404 40 19,0 (tiếng Anh hệ số 2) Công nghệ sinh học B 301 50 15,0 Luật kinh tế A 501 170 13,5 Luật quốc tế A 502 60 13,5 Lưu ý, mức điểm trên tính cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Các khu vực cách nhau 0,5 điểm; các đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm. Nhà trường sẽ xét tuyển căn cứ theo điểm thi tính cả ưu tiên khu vực và đối tượng, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, đại học chính quy của Viện Đại học Mở Hà Nội như sau: TT Ngành Chỉ tiêu Khối Mã ngành Điểm chuẩn Số TS trúng tuyển 1 Tin học ứng dụng 340 A 101 13,0 124 2 Điện tử- thông tin 340 A 102 13,0 152 3 Công nghệ sinh học 320 B 301 14,5 570 4 Kế toán 340 D1 401 16,0 243 5 Quản trị kinh doanh D1 402 16,0 137 6 QTKD Du lịch- Khách sạn 340 D1 403 18,5 212 7 Hướng dẫn du lịch D1 404 18,0 59 8 Tài chính- Ngân hàng 320 A 405 15,5 203 9 Tài chính- Ngân hàng D1 405 16,0 184 10 Tiếng Anh 340 D1 701 19,5 319 11 Tiếng Trung D1 702 18,0 80 12 Luật Kinh tế 320 A 501 13,0 97 13 Luật quốc tế A 502 13,0 20 14 Mỹ thuật CN 340 H 103, 104 35,0 290 15 Kiến trúc V 105 21,0 101 Tổng 3.000 2.791 Ngọc Trác