Ngày 12.2, thông qua dự án của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ tài trợ cho Việt Nam 800.000 USD đối phó dịch cúm gia cầm.

Mục tiêu tài trợ của USAID dành cho Việt Nam nhằm làm giảm các mối đe dọa y tế cộng đồng từ đại dịch cúm và cúm gia cầm (API), cùng các dịch bệnh truyền nhiễm mới khác (EIDs) với một cách tiếp cận thống nhất nhằm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án này, UNDP tại Việt Nam sẽ thúc đẩy các cơ chế điều phối quốc gia giữa các lĩnh vực sức khỏe con người và sức khỏe động vật được sửa đổi, thông qua các hoạt động tăng cường năng lực và kỹ năng cho Bộ NNPTNT và Bộ Y tế, cũng như các đối thoại kỹ thuật phù hợp với xu hướng quốc gia và thế giới.

D.L - San Nguyễn