80 người đẹp (thay vì 84 người đẹp theo danh sách đăng ký tranh tài lúc ban đầu) sẽ tham gia một số hoạt động phụ trước khi bước vào cuộc tranh tài đầy cam go sẽ diễn ra từ đầu tháng 7