Ngày 28.9 tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức xét chọn giải thưởng 15 tháng 10 năm 2007 dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nông Quốc Tuấn.