Bạn sẽ không thể ngờ những đồ vật cũ tưởng chừng vứt đi dưới đây lại có thể tạo sự độc đáo cho hàng rào nhà bạn.

Những vỏ chai rượu và dây kim loại có thể treo lên như thế này trên hàng rào.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 1

Bạn cũng có thể tận dung túi nhựa dẻo để trồng hoa và treo lên điểm tô màu sắc cho hàng rào.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 2

Có ai ngờ những chiếc ủng vứt đi lại có thể dùng trang trí thế này.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 3

Hay với những hộp sữa, bạn có thể sơn màu sắc nổi bật, trồng hoa và treo lên hàng rào.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 4

Những chiếc túi đựng giày lâu ngày cũ kĩ, bạn cũng có thể mang ra trồng cây và trang trí cho hàng rào.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 5

Xô kim loại không dùng nữa bạn cũng có thể tận dụng để làm đẹp.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 6

Lốp xe cũ bỏ đi cũng là một vật trang trí sáng tạo bạn có thể thử qua.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 7

Tận dụng những thanh gỗ không dùng nữa và tạo thành chậu trồng hoa trang trí cho hàng rào.

8 y tuong doc dao trang tri cho hang rao - Anh 8

Châu An (ADM)