Từ những ngày đầu thành lập, Nutrilite đã đặt mục tiêu tìm kiếm một quy trình dinh dưỡng chuẩn mực phát triển trên nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu chắt lọc và lưu giữ trọn vẹn những tinh túy từ thiên nhiên.

Thu Hằng